RIGHT REVEREND FATHER VARTAN TASHJIAN

Mike Tashjian was born in Lebanon in 1989. He attended Aleppo’s Haygazian Elementary and Karen Jeppe Secondary School. Following his graduation, he was accepted in the Zarehian Seminary. In 2010, Mike Tashjian was ordained a celibate priest by His Eminence Archbishop Moushegh Mardirossian being renamed Fr. Vartan.

In 2014, Very Rev. Fr. Vartan Tashjian was appointed as visiting Parish Priest of St. Kevork Armenian Apostolic Church in Laval, Canada. Following which he was appointed as the Dean of the Armenian Prelacy of Canada’s Christian Education Department while simultaneously conducting the Parish Priest’s duty at St. Nishan Armenian Apostolic Church in Cambridge, Canada.

In 2015, Fr. Vartan was ordained an Archimandrite by His Eminence Archbishop Khajag Hagopian, sponsored by His Grace Bishop Meghrig Parikian in Montreal, Canada.

In 2017, His Eminence Archbishop Papken Tcharian, Prelate appointed Fr. Vartan as Parish Priest of St. Kevork Armenian Apostolic Church in Laval, Canada.

In 2019, two years after serving in Laval, Archbishop Tcharian appointed Very Rev. Fr. Vartan Tashian as Parish Priest of St. Mary Armenian Apostolic Church, in Toronto, Canada.

In April 2021, Very Rev. Fr. Vartan Tashjian was ordained as Supreme Archimandrite by Prelate Tcharian.

ԳԵՐԱՊԱՏԻՒ ՏԷՐ ՎԱՐԴԱՆ ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԹԱՇՃԵԱՆ

Աւազանի անունով Մայք Թաշճեան ծնած է Լիբանան: Ան իր նախնական ուսումը առած է Հալէպի Ազգային Հայկազեան նախակրթարանէն, ապա յաճախած է Հալէպի Ազգային Քարէն Եփփէ Ճեմարան: Աւարտելէ ետք Ճեմարանի Միջնակարգը՝ հոգեւոր ծառայութեան կոչումին անսալով անցած է Լիբանան եւ աշակերտած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքին: Աւարտած է Դպրեվանքի Ընծայարանի Հնգամեայ ընթացքը: 2010 թուին, ձեռամբ Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանի ձեռնադրուած է կուսակրօն քահանայ եւ օծուելով ստացած է Տէր Վարդան Աբեղայութեան անունը:

Վարդան Վարդապետի ծառայութիւնը Գանատայի Թեմէն ներս սկսած է Յունուար 2014-ին, նախ որպէս ժամանակաւոր հովիւ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ ու ապա Ազգային Առաջնորդարանէն ներս ստանձնած է Թեմի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Վարիչի պաշտօնը եւ նոյն ընթացքին ղրկուած է Գէմպրիճ հովուելու Ս. Նշան Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ համայնքը մինչեւ նոր հովիւի ժամանումը։ Հայր Սուրբը իր քարոզներով կիրակնօրեայ ներկայութիւն եղած է թեմիս եկեղեցիներէն ներս եւ ձեռնհասօրէն վարած է իրեն յանձնուած պատասխանատուութիւնները։

2017-ին, Բաբգէն Արքեպիսկոպոս պաշտօնապէս նշանակեց Հոգեշնորհ Հայր Սուրբը Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ Հովիւի պաշտօնին, վստահելով անոր Լաւալի հայ համայնքը։

Յունիս 2019-ին, Երկու տարի ծառայել ետք, Բաբգէն Արքեպիսկոպոս կը նշանակէ Վարդան Վարդապետ, Հոգեւոր Հովիւ Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ։

Ապրիլ 2021-ին, հրամանաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Վարդան Վարդապետ կը ձեռնադրուի Ծայրագոյն Վարդապետ ձեռամբ՝ Գերշ. Տ. Բաբգէն Սրբ. Արք. Չարեանի։