ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Սահակեան Արամի մահուան եօթնօրէքին
 
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ագկիւլեան Անի-ի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Սթելլա Մանուկեան եւ ընտանիք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Աւագեան Գէորգի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Ազնիւ Թորոսեան
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Հերմին Թորոսեան եւ ընտանիք
Տիար Վարագ Պալեան եւ օրդ. Թամար Մաթիք
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն Իզակէլեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թորոսեան Մելիքի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Փիէր եւ Մարալ Ճամճէքեան
Տիար Կարօ Ճամճէքեան
Տէր եւ Տիկ. Տոքթ. Գրիգոր եւ Կարինէ Պէպէճեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մարտիկեան Լուտֆիկի մահուան 2-րդ տարելիցին
Համայն Ճամճէքեան, Գուզուճեան եւ Մարտիկեան գերդաստանի ննջեցելոց
 
Սեդրակեան, Պէտին եւ Փանոսեան Ընտանիքները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Փանոսեան Համասփիւռի մահուան 2-րդ տարելիցին
Սեդրակեան Յովհաննէսի մահուան 14-րդ տարելիցին
Մորիս Թօպի Ալօ-ի հոգւոյն
 
Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ Լորիս Օհաննէսեան եւ զաւակունք
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Թուլուժեան Ժիւլիէթի մահուան 4-րդ տարելիցին
Համայն Թուլուժեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Օրդ. Արեգնազ Հէքիմեան եւ Տիար Շանթ Օհաննէսեան
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Օհաննէսեան Իւղաբերի մահուան 5-րդ տարելիցին
Արսլանեան Ազատուհի-ի եւ Խուրշուտեան Նշանի հոգիներուն
 
Հարազատները
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Տէր Սահակեան Կարապետի
Համայն Տէր Սահակեան եւ Արիշեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն